Prawo jazdy 2021 – zmiany w ruchu drogowym oraz uprawnieniach

Ustawa Prawo o ruchu drogowym to jedna z tych, która jest niezwykle często nowelizowana. Przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz uczestniczenia w ruchu drogowym ulegają modyfikacji nawet kilka razy w roku. Najnowsza nowelizacja miała miejsce w marcu 2021 roku i weszła w życie 1 czerwca 2021 roku. Jakie zmiany w ruchu drogowym nastąpiły? Okazuje się, że te mają znaczenie nie tylko dla kierowców, którzy już posiadają uprawnienia, ale i tych starających się dopiero o prawo jazdy 2021. Zmiany są istotne i z pewnością wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Natomiast dla zdających egzamin na prawo jazdy mogą nie być zadowalające.

 

Spis treści:

 

Najważniejsze zmiany – egzamin prawo jazdy 2021

O zmianach, które dotyczą osób egzaminowanych na prawo jazdy, mówił rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury, Szymon Huptyś. Potwierdził, że od 1 czerwca 2021 roku osoby zdające egzamin państwowy na prawo jazdy muszą stosować się do wszystkich przepisów ruchu drogowego, dokładnie tak samo, jak inni uczestnicy. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Niewielkiej zmianie uległ system szkolenia kierowców – z uwzględnieniem sytuacji zaistniałych na państwowym egzaminie w części praktycznej. Zgodnie z art. 52 ust. 2 o kierujących pojazdami, część praktyczna egzaminu może zostać przerwana przez egzaminującego jeszcze przed wykonaniem wszystkich manewrów, jeśli zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio zdrowiu i życiu uczestników ruchu drogowego. To jednak nie wszystko, bo od 1 czerwca 2021 roku zastosowanie mają pewne zmiany. Egzamin prawo jazdy 2021 może zostać przerwany również wtedy, gdy nastąpi zagrożenie spowodowane nieustąpieniem pierwszeństwa, osobie wchodzącej na przejście, nawet jeśli ta jeszcze się na nim nie znajduje.

Czy teraz trudniej zdać prawo jazdy 2021? Zmiany na pewno wywołały spore poruszenie wśród zdających. Natomiast pewne jest, że przygotowanie do egzaminu państwowego musi być przecież należyte, a każdy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów o ruchu drogowym.

Warto dodać, że Ministerstwo Infrastruktury szykuje kolejne zmiany i to już na etapie szkolenia przyszłych kierowców. Nie wiadomo jeszcze, kiedy propozycje będą miały zastosowanie praktyczne i czy z nowych rozwiązań zdążą skorzystać osoby ubiegające się o prawo jazdy 2021. Zmiany mają być z pewnością korzystne i jak przyznają eksperci, ich celem jest jeszcze lepsze przygotowanie nie tylko do egzaminów państwowych w ramach zdobywania niezbędnych uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale także zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Nowe warunki przygotowań do zdania na prawo jazdy kategorii B podniosą też poziom zdawalności egzaminów poprzez lepszą jakość samych szkoleń.

 

Sprawdź kurs na prawo jazdy kat. B u egzaminatorów!

 

Zdawalność prawo jazdy 2021 a zmiany

O co właściwie chodzi? Otóż Ministerstwo Infrastruktury ma w planach wprowadzenie ułatwień, przede wszystkim dla tych najmłodszych kandydatów. Być może już niedługo opiekunowie prawni nabędą prawo do samodzielnego doszkalania osób chcących ubiegać się o prawo jazdy. Taki kurs rozszerzony mógłby odbywać się na drogach publicznych, samochodem specjalnie oznakowanym.

W planach są także zmiany dotyczące funkcjonowania samych Ośrodków Szkolenia Kierowców. Według Ministerstwa Infrastruktury wszystkie powinny działać na ujednoliconych zasadach i spełniać konkretne wymogi. Podniesienie poziomu kształcenia przyszłych kierowców znacznie zwiększyłoby zdawalność egzaminów państwowych, ale też pozwoliłoby lepiej przygotować kandydatów do prowadzenia pojazdów mechanicznych już po zdobyciu uprawnień.

Jeśli zmiany zostaną wprowadzone, wszystkie Ośrodki Szkolenia Kierowców będą musiały posiadać własne sale wykładowe i place manewrowe, a instruktorzy wykazywać co najmniej średnie wykształcenie i posiadać prawo jazdy kategorii B przez minimalny okres 5 lat. Takie są plany, natomiast na ich realizację przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać.

 

Sprawdź jazdy doszkalające Białołęka w IntroHL!

 

Prawo jazdy kat B – uprawnienia 2021

Ministerstwo Infrastruktury zapowiadało korzystne zmiany dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kat B. Zmiany 2021 miały dotyczyć przede wszystkim rozszerzeń w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dotychczas prawo jazdy kategorii B uwzględniało możliwość kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Nowelizacja ustawy miała zostać dopasowana do regulacji unijnych, zgodnie z którymi znacznie większe możliwości daje prawo jazdy kat B. Uprawnienia 2021 miały pozwalać kierowcom na prowadzenie również niektórych pojazdów do 4,25 tony. Chodziło głównie o rozszerzenie mające zezwalać na kierowanie pojazdami z napędem alternatywnym. Mowa tu przede wszystkim o samochodach elektrycznych oraz wyposażonych w ogniwa wodorowe, których na polskich ulicach pojawia się coraz więcej.

Takie uprawnienia byłyby przypisane automatycznie, bez konieczności wymiany prawa jazdy czy zdawania dodatkowych egzaminów. Zgodnie z założeniami, będą mogliby otrzymywać je wszyscy kierowcy, którzy od co najmniej dwóch lat posiadają prawo jazdy kat B. Zmiany 2021 nie dojdą jednak do skutku, przynajmniej na tę chwilę. Ministerstwo Infrastruktury wycofało się z wdrożenia zmian, które wcześniej zostały przez nich zaproponowane. Skąd taka decyzja? Wszystko przez wątpliwości co do zasadności rozszerzenia uprawnień dla kierowców oraz wpływające masowo wnioski do Ministerstwa, które dotyczyły objęcia takim rozwiązaniem kolejnych pojazdów.

Ponadto rozszerzenie uprawień nie jest obligatoryjne w zakresie regulacji unijnych, więc polski rząd nie ma obowiązku ich stosowania. Niewykluczone, że Ministerstwo Infrastruktury wróci niebawem z nową propozycją. Warto zwrócić uwagę, że rozszerzenie uprawień może stać się koniecznością, chociażby ze względu na wzrastającą popularność pojazdów z napędem alternatywnym.

 

Zmiany w ruchu drogowym 2021

Podstawą jest bezpieczeństwo na drodze, dlatego Ministerstwo Infrastruktury postanowiło kolejny raz znowelizować Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463). Tym razem zmiany w ruchu drogowym mają na celu między innymi zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi.

Najnowsze zmiany w przepisach ruchu drogowego weszły w życie 1 czerwca 2021 i mówią wyraźnie, że „pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy ma pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych”. Tym samym, kierujący pojazdem mechanicznym, który zbliża się do przejścia dla pieszych, ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, bacznej obserwacji nie tylko samego przejścia dla pieszych, ale również okolicy. Kierujący pojazdem musi zmniejszyć prędkość do tej bezpiecznej, która pozwala pieszemu znajdującemu się na pasach bądź znajdującemu się w ich pobliżu na komfortowe przejście.

Kierujący pojazdem musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Co istotne, nowe regulacje nie zwalniają pieszych z zachowania szczególnej ostrożności. Zabrania się wychodzenia na jezdnię przed jadący samochód, nawet w miejscu przejścia dla pieszych.

Zmiany w ruchu drogowym, które dotyczą samych pieszych, są jeszcze bardziej rozszerzone. Zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w momencie przechodzenia przez przejście. Pieszy ma obserwować sytuację na przejściu bez żadnych ograniczeń.

 

Najnowsze zmiany w ruchu drogowym a prędkość

Najnowsze zmiany w przepisach ruchu drogowego mówią również o dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym. Od 1 czerwca 2021 roku obowiązuje ujednolicony przepis dla wszystkich pojazdów lub zespołu pojazdów mówiący o zakazie przekraczania dopuszczalnej prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, przez całą dobę. Przypomnijmy, że dotychczas, w godzinach od 23:00 do 5:00 dopuszczalna prędkość wynosiła 60 km/h.

To nie wszystkie zmiany w ruchu drogowym. Należy wspomnieć także o tych, które dotyczą minimalnego odstępu pomiędzy pojazdami mechanicznymi na autostradach i drogach ekspresowych. Odstęp ten wyrażony jest w metrach i wylicza się go na podstawie prędkości, z jaką porusza się pojazd. Odstęp ma być nie mniejszy, aniżeli połowa liczby określającej prędkość. Przykładowo, jadąc 100 km/h zachowany odstęp pomiędzy pojazdami to co najmniej 50 metrów. Tego rodzaju zmiany w Kodeksie Drogowym mają minimalizować powszechny problem tzw. jazdy na zderzaku, która stanowi realne zagrożenie w ruchu drogowym.

 

Podsumowanie: Zmiany w ruchu drogowym

Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk potwierdza, że wszystkie zmiany, jakie weszły w życie z dniem 1 czerwca 2021 roku, mają na celu minimalizowanie niebezpiecznych zdarzeń w ruchu drogowym, natomiast od wszystkich uczestników ruchu drogowego wymaga się wciąż zachowania ostrożności.

Zmiany w Kodeksie Drogowym następują nawet kilka razy w roku. Dlatego też kierujący pojazdami mechanicznymi oraz piesi powinni na bieżąco śledzić nowelizacje wprowadzane przez Ministerstwo Infrastruktury. Dotyczy to nie tylko osób, które zdają egzamin na prawo jazdy 2021. Zmiany obowiązują wszystkich bez względu na posiadane uprawnienia czy rodzaj uczestniczenia w ruchu drogowym.

 

Powrót