Obowiązkowa wymiana prawa jazdy? Obowiązujące przepisy!

Uprawnienia do prowadzenia pojazdu mechanicznego posiada aż 80% dorosłych Polaków i 51% dorosłych Polek. 75% mieszkańców naszego kraju potwierdza, że w ich gospodarstwie domowym jest przynajmniej jeden samochód. Ile z tych osób będzie musiało już niedługo wymienić dokument, na podstawie którego mogą kierować autem? Kiedy nastąpi obowiązkowa wymiana prawa jazdy? Przedstawiamy dane zgodne z przepisami polskiego prawa.

 

Spis treści:

 

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy – kto musi wymienić dokumenty?

Okazuje się, że obowiązek wymiany prawa jazdy ma każdy, kto tylko nabył uprawnienia do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Obecnie nie są wydawane dożywotnie prawa jazdy, więc obowiązkowa wymiana prawa jazdy dotyczy również dokumentów wydawanych bezterminowo.

Maksymalny czas, na jaki wydawane jest prawo jazdy, to 15 lat. Nierzadko taki dokument wydawany jest na znacznie krótszy czas, na przykład w przypadku orzeczeń lekarskich. W związku z tym, terminy wymiany prawa jazdy mogą być różne i zależą od daty utraty ważności takich dokumentów. Jednocześnie należy wskazać, iż utrata ważności prawa jazdy nie wywołuje utraty uprawnień do prowadzenia samochodu czy innego pojazdu. Osoba, która takie zdobyła, musi po prostu złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu.

Wiele kierowców zastanawia się, czy trzeba wymienić prawo jazdy wydane bezterminowo. Tak, taki dokument także będzie podlegać obowiązkowej wymianie ze względu na wymóg jednolitego wzoru dokumentów prawa jazdy. Nowe przepisy prawa stanowią, że obowiązek wymiany prawa jazdy kierowca będzie musiał spełnić w latach 2028-2033. Od tego czasu wszyscy posiadacze prawa jazdy będą mogli posługiwać się już tylko dokumentami w nowym wydaniu.

 

Czy trzeba wymienić prawo jazdy – przypadki

Skoro od grudnia 2020 roku kierujący pojazdem mechanicznym nie musi mieć przy sobie prawa jazdy, to po co obowiązkowa wymiana prawa jazdy ma w ogóle miejsce? W przypadku wymiany bezterminowych dokumentów i tych czasowych od 2028 roku przyczyną jest wprowadzenie nowego modelu dokumentu prawa jazdy, a wszyscy uprawnieni mają posługiwać się jednolitym dokumentem. Istnieją jednak różne zależności, zgodnie z którymi terminy wymiany prawa jazdy są znacznie bliższe i różne w indywidualnych przypadkach.

Dzisiaj prawo jazdy może być wydane na maksymalnie 15 lat i po upływie tego terminu należy niezwłocznie wymienić dokument. Na krótszy termin wydawane są prawa jazdy ze względu chociażby na stan zdrowia kierowcy. Zgodnie z zaświadczeniem lekarskim taki dokument może być wydany tylko na 5 czy 10 lat. W momencie utraty ważności badań lekarskich te należy powtórzyć, a prawo jazdy wymienić. Na krótszy niż 15 lat okres wydawane najczęściej prawa jazdy kierowcom, którzy borykają się z chorobą cukrzycową oraz problemami ze wzrokiem.

Wymiana prawa jazdy jest też konieczna w przypadku, gdy kierujący pojazdem mechanicznym zdobył uprawnienia na nową kategorię. Dokument tego rodzaju jest jeden i w formie plastikowej, nie da się dodać informacji o rozszerzeniu uprawnień, jego wymiana jest więc niezbędna.

Uwaga!

Warto podkreślić, że obowiązkowa wymiana prawa jazdy następuje też zawsze w przypadku indywidualnych przesłanek. O ile w 2019 roku z tego dokumentu zniknął już adres miejsca zamieszkania i w przypadku jego zmiany nie trzeba wymieniać prawa jazdy, tak już w przypadku zmiany nazwiska jest to konieczne. Do kiedy wymienić prawo jazdy w takiej sytuacji? Uprawniony do prowadzenia pojazdów mechanicznych danego rodzaju ma na to 30 dni od momentu zmiany nazwiska.

 

Jak wymienić prawo jazdy?

Sama wymiana prawa jazdy nie jest skomplikowana. Wystarczy nowe, aktualne zdjęcie o odpowiednim formacie, ewentualnie nieprzeterminowane orzeczenie lekarskie oraz dokument, który stracił ważność czy stał się niezgodny z aktualnym stanem.

Wymiana prawa jazdy jest płatna i kosztuje dokładnie 100,50 złotych, przy czym 0,50 groszy to opłata ewidencyjna. Dodatkowe opłaty wiążą się z wykonaniem zdjęcia do prawa jazdy. To musi mieć odpowiedni format 35 x 45 mm, być wykonane na jasnym tle, nie dopuszcza się zdjęć czarno-białych. W celu wykonania zdjęcia najlepiej udać się do fotografa.

Należy również wskazać dodatkowy koszt badań lekarskich, jeśli takie są obowiązkowe, by można było uzyskać nowe prawo jazdy. Obecnie opłata za badanie lekarskie oraz wystawienie orzeczenia, to 200 złotych. Jak widać, w niektórych przypadkach wydatek związany z wyrobieniem nowego dokumentu prawa jazdy, to ponad 300 złotych.

 

Terminy wymiany prawa jazdy a pandemia koronawirusa

Zgodnie z informacjami, jakie podane są w aplikacji mPrawo Jazdy, osoby, którym upłynął termin ważności prawa jazdy, mogą nadal posługiwać się takim dokumentem bez żadnych konsekwencji prawnych. Wpływ na to ma pandemia koronawirusa i związane z koniecznością stosowania społecznej izolacji utrudnienia w przyjmowaniu interesantów w Wydziałach Komunikacji.

To ważne!

Jak wynika z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, „Jeśli ważność Twojego dokumentu lub uprawnień upłynęła po 13 marca 2020 roku, to pozostają one ważne do upływu 60 dni po odwołaniu trwającej epidemii”.

Powrót