Podstępna 5, czyli najczęściej popełniane błędy na egzaminie prawa jazdy

Każdego roku egzamin na prawo jazdy zdaje w Polsce ponad 400 tysięcy osób. Niestety, za pierwszym podejściem uprawienia do kierowania pojazdem mechanicznym otrzymuje jedynie 35% zdających. Wszyscy, którzy przygotowują się do testów teoretycznych oraz sprawdzianów praktycznych powinni poznać najczęściej popełniane błędy na egzaminie prawa jazdy, by móc ich unikać.

 

Spis treści:

 

Błędy na egzaminie na prawo jazdy – nieopanowanie stresu

Uznaje się, że stres, jaki towarzyszy szczególnie podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy jest jednym z największych, jaki odczuwamy w całym życiu. Jest porównywalny do poziomu, jaki wykazywany jest w czasie egzaminu dojrzałości albo obrony pracy magisterskiej. Eksperci podkreślają jednocześnie, że sam stres może być motywujący, o ile nie jest obecny w zbyt dużym natężeniu. Ten, którego nie jesteśmy w stanie opanować, wywołuje błędy na egzaminie praktycznym na prawo jazdy, mówić można także o błędach podczas testu teoretycznego. Zbyt duże natężenie stresu obniża koncentrację uwagi oraz skupienie, źle wpływa też na procesy pamięci. Warto także dodać, że za duży stres negatywnie działa na naszą fizyczność, przez co manewry podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego nie mogą być wykonane odpowiednio – osoby, które już podchodziły do egzaminu praktycznego, na pewno doskonale znają uczucie trzęsących się dłoni na kierownicy czy nogi na sprzęgle, a zjawisko to niezwykle trudno okiełznać.

Jak poradzić sobie ze stresem, by błędy na egzaminie praktycznym i teoretycznym mogły być niwelowane? Przede wszystkim liczy się pozytywne podejście, optymizm i głęboki, spokojny oddech przed egzaminem. Stres niweluje też właściwe przygotowanie do zdobycia uprawnień na prowadzenie auta, osoby pewne zdobytej wiedzy i umiejętności automatycznie wykazują niższy poziom stresu. Ten obniża się również wraz z kolejnymi egzaminami, ale nie o to przecież chodzi, by wielokrotnie zdawać do skutku, ale o to, by skutecznie poradzić sobie z tą przeszkodą. Mniejszy stres wykazują osoby odporne na opinię innych, presja społeczna z całą pewnością nie jest tutaj pomocna. Stres bardzo często wynika z braku pewności za kierownicą, a to świadczy często o niewystarczającym przygotowaniu.

Najczęściej popełniane błędy na egzaminie prawa jazdy poprzez niewystarczające przygotowanie

„Praktyka czyni mistrza”, ta dewiza sprawdza się doskonale, jeśli rozpatrujemy najczęstsze błędy na egzaminie na prawo jazdy. Niestety, na podstawowym kursie nauki jazdy przewiduje się najczęściej jedynie 30 godzin zajęć praktycznych, z czego część realizowana jest na placu manewrowym, a część na mieście. To nieraz za mało, by poczuć się za kierownicą pewnie, zdobyć właściwe umiejętności i doświadczenie. To właśnie te czynniki mają znaczenie, jeśli uwzględnimy wyjątkowe sytuacje na drodze, które nie zawsze udaje się przewidzieć i poradzić sobie z nimi. Zbyt mała liczba wyjeżdżonych godzin nie daje też gwarancji optymalnego bezpieczeństwa na drodze, często wręcz wywołuje wzrost poziomu stresu.

Niedostateczne przygotowanie praktyczne i świadomość braków powoduje obniżony poziom pewności siebie, większe natężenie wspomnianego już stresu, czego efektem są błędy na egzaminie na prawo jazdy. Mamy tu na myśli głównie błędy na egzaminie praktycznym, ponieważ nad teorią kursant może pracować samodzielnie, nie tylko uczestnicząc w obowiązkowym wykładach, ale również w zaciszu domowym, korzystając chociażby z dostępnych książek z obowiązującymi przepisami poruszania się po drogach czy płyt z przykładowymi egzaminami teoretycznymi.

Aby minimalizować ewentualne błędy na egzaminie praktycznym na prawo jazdy, dobrą decyzją jest wykupienie dodatkowych jazd. Te nie są obowiązkowe, ale na pewno pozwolą lepiej przygotować się technicznie do realizowania wszelkich manewrów na placu i na mieście. W OSK IntroHL można także skorzystać z rozszerzonego pakietu kursu, by zyskać więcej godzin jazdy przed egzaminem oraz inne dodatkowe bonusy.

Sprawdź kurs na prawo jazdy kat. B u egzaminatorów!

Błędy na egzaminie praktycznym na prawo jazdy – plac manewrowy

Zgodnie ze statystykami, błędy na egzaminie na prawo jazdy już na placu manewrowym, które wykluczają możliwość otrzymania uprawnień do poruszania się pojazdem mechanicznym, popełniają średnio 3 osoby na 10 zdających.

Te najczęściej popełniane błędy na egzaminie prawa jazdy na placu manewrowym wiążą się z nieumiejętnością wykonania łuku. Okazuje się, że dla zdających jest to nie lada wyzwanie. Złą strategią jest nauka pewnej taktyki wykonywania tego manewru, a jeszcze gorszą informacją jest to, że bardzo często sami instruktorzy jazdy właśnie w ten sposób uczą kursantów pokonywania tej trudności. Nauka zrobienia łuku na pamięć nie ma najmniejszego sensu, wystarczy silniejszy obrót kierownicą, by manewr się nie udał.

Kolejne błędy na egzaminie praktycznym na prawo jazdy, które automatycznie kończą go z wynikiem negatywnym, popełniane są w wyniku najechania na pachołek lub tyczkę wyznaczające granicę pasa ruchu albo przejechanie przez linię. Nie każdy radzi sobie także z ruszaniem na wzniesieniu. Najmniej osób ma za to problem z częścią techniczną na początku każdego egzaminu, która polega na sprawdzeniu oświetlenia, poziomów płynów, stanu silnika, ustawieniu fotela, lusterek i zapięciu pasów bezpieczeństwa.

 

Najczęściej popełniane błędy na egzaminie prawa jazdy – jazda po mieście

Jeśli część egzaminu na placu manewrowym przebiegnie pomyślnie, osoba zdająca wyrusza wraz z egzaminatorem na miasto. 4 osoby na 10 zdających na mieście, niestety nie kończy egzaminu z wynikiem pozytywnym. Ten etap jest znacznie trudniejszy, ubiegający się o prawo jazdy ma przecież świadomość uczestniczenia w ruchu drogowym, musi zachować większą ostrożność i odpowiednio reagować na wszelkie sytuacje w czasie jazdy.

Jak potwierdzają sami egzaminatorzy, najczęściej popełniane błędy na egzaminie prawa jazdy w części poruszania się po mieście to te, które wynikają z niedostosowania się zdającego do sygnalizacji świetlnej – czerwone światło nadal pozostaje nagminnie bagatelizowane, dokładnie tak samo często jak brak wcześniejszego zatrzymania się przed sygnalizatorem, w przypadku zielonej strzałki przy manewrze skrętu.

Kolejne błędy na egzaminie na prawo jazdy, to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, którzy znajdują się przy przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Osoby zdające egzamin na prawo jazdy równie często przekraczają dozwoloną prędkość, mają też problem z bezpiecznym parkowaniem.

Sprawdź jazdy doszkalające kat.B w IntroHL!

Najczęstsze błędy na egzaminie na prawo jazdy, które nie dyskwalifikują zdającego

Omawiając najczęściej popełniane błędy na egzaminie prawa jazdy, warto uwzględniać nie tylko te, które od razu przyczyniają się do przerwania tego ważnego testu. Okazuje się, że osoby zdające popełniają także błędy, które nie przerywają egzaminu, bo nie wiążą się z zagrożeniem w ruchu drogowym. W takich okolicznościach egzaminator powiadomi osobę zdającą o nieprawidłowo wykonanym zadaniu egzaminacyjnym i powtórzy jego wykonanie raz jeszcze, niekoniecznie w tym samym miejscu.

Jest to pewnego rodzaju zwrócenie uwagi, dzięki któremu osoba egzaminowana ma szansę się zreflektować i nie powtórzyć tego samego błędu. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego będzie skutkować ustaleniem wyniku egzaminu na negatywny. Jeśli błędy na egzaminie na prawo jazdy są popełnione dwukrotnie, ale nie dochodzi do zagrożenia w ruchu drogowym, wówczas egzamin nie jest przerywany i zdający może go kontynuować. Nie zmieni się jednak już ustalony wynik.

Co więcej, chociaż egzaminatorzy mają ogólne kryteria w zakresie wydawania werdyktu o wyniku pozytywnym bądź negatywnym egzaminu na prawo jazdy, to wiele decyzji podejmowanych jest indywidualnie. Podczas egzaminu dopuszcza się w niektórych przypadkach wykonanie korekty manewru, jeśli ten został zrobiony niepoprawnie. Jakie są najczęściej popełniane błędy na egzaminie prawa jazdy z teorii?

 

Testy teoretyczne – statystyczna zdawalność

Prezentując szczegóły, które dotyczą najczęściej popełnianych błędów podczas egzaminów na prawo jazdy, nie można pominąć tych, które powodują niezdanie części teoretycznej. Każdy ubiegający się o uprawnienia kat. B w celu poruszania się samochodem po polskich drogach musi zdać sobie sprawę, że egzamin na prawo jazdy obowiązkowo składa się z dwóch etapów, najpierw części teoretycznej, później części praktycznej. Dopiero kiedy z wynikiem pozytywnym zdane zostaną testy, kursant może podjąć próbę zdania egzaminu praktycznego.

Według statystyk prowadzonych przez krajowe WORD-y (Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego), nawet 40-50% podchodzących do egzaminów teoretycznych na prawo jazdy, nie zdaje ich w pierwszym terminie. Wiele osób uznaje, że doskonale zna przepisy ruchu drogowego oraz znaczenie wszystkich znaków drogowych, ale te najczęstsze błędy na egzaminie na prawo jazdy szybko tę wiedzę weryfikują. Dzisiaj wiele pytań jest podchwytliwych, łącznie jest ich 32, ale wybierane są losowo z puli 3270 pytań. Nikt nie jest w stanie nauczyć się ich na pamięć. Nie sprzyja również fakt, iż na zdanie egzaminu teoretycznego jest jedynie 25 minut.

Pamiętaj!

Same pytania na egzaminie teoretycznym nie dotyczą jedynie twardych reguł prowadzenia auta czy zasadności poszczególnych znaków drogowych. Część z nich wymaga poprawnej odpowiedzi w zakresie szczególnych sytuacji na drodze, zachowania bezpieczeństwa, a nawet wyposażenia pojazdu mechanicznego. Wśród najnowszych pytań, jakie dołączono do zestawu wszystkich zagadnień, znajdują się te dotyczące tzw. jazdy na suwak czy tworzenia „korytarzy życia ” oraz te obowiązujące od 1 czerwca 2021 roku, a dotyczące pierwszeństwa pieszego wchodzącego na przejście, utrzymywania niezbędnego, bezpiecznego odstępu za innym pojazdem na drodze szybkiego ruchu czy jednolitej maksymalnej prędkości w obszarze zabudowanym.

 

Podsumowanie: Najczęściej popełniane błędy na egzaminie prawa jazdy

Jedno jest pewne, niezdany egzamin na prawo jazdy nie powinien nikogo zniechęcać do ponownego starania się o uprawnienia do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Okazuje się, że w naszym kraju prawo jazdy posiada blisko 70% dorosłych Polaków, a jak wskazują raporty, większość z nich nie zdała egzaminów za pierwszym razem. Przeważnie uprawnienia zdobywa się, pochodząc do egzaminów po raz trzeci .

Nie chcąc znaleźć się gronie osób wielokrotnie podchodzących do egzaminu na prawo jazdy, warto już od samego początku potraktować temat priorytetowo i zapisać się do szkoły jazdy rzetelnie przygotowującej do kierowania pojazdem – zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Powrót