Ile są ważne testy na prawo jazdy?

W ostatnim czasie odnotowano ogromny spadek, patrząc na zainteresowanie zdobyciem uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W 2020 roku o takie ubiegało się nawet 20% mniej chętnych, aniżeli w roku poprzedzającym. Oczywiście, wpływ na to ma pandemia koronawirusa, natomiast trzeba zauważyć też tendencję w zakresie nadal wysokiego poziomu niezdawalności testów teoretycznych oraz egzaminów praktycznych na prawo jazdy. Ile są ważne testy na prawo jazdy? Ile razy można powtarzać egzaminy na prawo jazdy? Czy WORDy nakazują powtarzanie kursów przygotowujących do testów teoretycznych oraz egzaminów praktycznych? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

 

Spis treści:

 

Ile są ważne testy na prawo jazdy a kurs w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym?

Zanim rozważymy ważność egzaminu teoretycznego na prawo jazdy w przypadku niezdanego egzaminu praktycznego, warto przedstawić wytyczne dotyczące samego kursu na prawo jazdy, który jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych danej kategorii.

Dzisiaj, o tym, ile jest ważny ukończony kurs na prawo jazdy, decyduje termin jego realizacji. Jeśli kursant uczęszczał na kurs w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym przed 1 lipca 1998 rokiem, ten był ważny jedynie 10 lat po jego zakończeniu. Tyle czasu miał chętny zdobycia uprawnień na prowadzenie auta na przystąpienie do testu teoretycznego i egzaminu praktycznego.

Pamiętaj!

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, wszystkie kursy na prawo jazdy, które zostały ukończone po 1 lipca 1998 roku, są ważne bezterminowo. Oznacza to, że są aktualnie również dzisiaj, a kursant nie musi go powtarzać, by móc podejść do egzaminów w WORD.

 

Czy egzamin teoretyczny przepada?

Osoby, które starają się o zdobycie prawa jazdy, bardzo często zadają pytanie o ważność egzaminu teoretycznego na prawo jazdy w obliczu ukończonych egzaminów praktycznych z wynikiem negatywnym. Ile razy kursant zdąży podejść do egzaminu na placu manewrowym oraz na mieście, zanim znowu będzie musiał zdać test teoretyczny?

Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy zdali egzamin teoretyczny prawo jazdy. Ważność testów nie przepada, a uzyskany wynik pozytywny pozostaje takim bezterminowo. Przepisy zmieniły się dokładnie w sierpniu 2014 roku. Do tego czasu ważność egzaminu teoretycznego na prawo jazdy wykazywana była jedynie przez 6 miesięcy od czasu jego zdania. Dokładnie pół roku miał kandydat na prawo jazdy, by ukończyć z wynikiem pozytywnym również egzamin praktyczny. Dla wielu osób ten czas był zbyt krótki, biorąc pod uwagę nie tylko długie oczekiwanie na kolejny termin egzaminu, ale też szanse na zdobycie uprawnień.

Okazuje się, że egzamin praktyczny jest najczęściej zdawany dopiero za drugim albo trzecim razem. Po 6 miesiącach ważność egzaminu teoretycznego zostawała utracona, a kandydat na prawo jazdy musiał powtarzać test. Wiązało się to nie tylko z dodatkowymi kosztami, ale również kolejnym stresem i wydłużeniem całego procesu uzyskiwania uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Sprawdź jazdy doszkalające kat.B w IntroHL!

Od sierpnia 2014 roku na pytanie, czy egzamin teoretyczny przepada, można śmiało odpowiadać, że nie. Ukończenie testu z wynikiem pozytywnym jest bezterminowe. Oznacza to, że kursant ma nieograniczony czas na zdanie egzaminu praktycznego. Raz zdany test teoretyczny nie ma daty ważności.

 

Ważność egzaminu teoretycznego a czas podejścia do egzaminu praktycznego

W czasach, w których na pytanie, ile są ważne testy na prawo jazdy, odpowiedź brzmiała: 6 miesięcy, proces zdobywania uprawnień do prowadzenia auta bardzo często się wydłużał. Należy wziąć pod uwagę, że na egzamin praktyczny kursant mógł zapisać się dopiero po zdanych testach, a czas oczekiwania na termin zdawania „praktyki” określany był na co najmniej kilka tygodni. Warto jednak podkreślić, że osoby, które zdały „teorię” nie musiały zapisywać się na egzamin praktyczny w konkretnym czasie. Istotne, by ten odbył się w okresie pierwszych 6 miesięcy od momentu zdania testów teoretycznych. Najczęściej zdający zapisywali się na taki egzamin od razu, dzięki czemu przez pół roku mogli odbyć kilka podejść.

Dzisiaj nie ma to zupełnie znaczenia, bo zawsze bezterminowy jest egzamin teoretyczny prawo jazdy. Ważność tego testu nie mija. Do egzaminu praktycznego można więc pochodzić w dowolnym czasie, nawet kilka lat po pozytywnym zdaniu testów.

Sami instruktorzy jazdy podkreślają jednak, aby nie zwlekać z zapisywaniem się na egzaminy praktyczne. Najlepiej zdawać zarówno testy teoretyczne, jak i „praktykę” zaraz po zakończeniu kursu. To wtedy kursant posiada najlepszą wiedzę oraz ma wypracowaną dobrą technikę jazdy. Nawet jeśli zainteresowany zdobyciem uprawień wie, ile ważne są testy na prawo jazdy, nie powinien odkładać obowiązkowych egzaminów. Im później się na nie zapisze, tym zachodzi większe prawdopodobieństwo zakończenia ich z wynikiem negatywnym.

O ile na pytanie, czy egzamin teoretyczny przepada, odpowiadamy, że aktualnie nie, to jednak uprawnienia szybciej zdobywają osoby, które przystąpiły do egzaminów w krótkim czasie po ukończeniu kursu. Po kilku latach przerwy i braku doświadczenia w prowadzeniu pojazdu mechanicznego zachodzi ogromne prawdopodobieństwo, iż chętny trzymania kierownicy będzie musiał wziąć dodatkowe jazdy doszkalające oraz ponownie uczyć się wiedzy teoretycznej. Dopiero wtedy może przystąpić do egzaminów i zdać je z wynikiem pozytywnym, by móc prowadzić samochód, zachowując przy tym optymalne bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

Podsumowanie: Ile ważne są testy na prawo jazdy?

Trzeba również wskazać, iż pytanie, ile ważne są testy na prawo jazdy, staje się zasadne, ponieważ przepisy polskiego prawa w ramach uzyskiwania uprawnień mogą zmienić się w dowolnym czasie. Co prawda, spadające zainteresowanie kursami i egzaminami na prawo jazdy sprawiają, iż dzisiaj zdobycie prawa jazdy jest nieco łatwiejsze, aniżeli jeszcze kilka lat temu, zaś WORDy zawsze muszą brać pod uwagę najlepsze przygotowanie techniczne oraz praktyczne, zanim egzaminowany stanie się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zasady weryfikowania kompetencji kursanta nie mogą być zbyt liberalne.

Sprawdź kurs na prawo jazdy kat. B u egzaminatorów!
Powrót