Czy można zobaczyć nagranie z egzaminu na prawo jazdy?

Nadal coraz więcej osób nie zdaje egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B za pierwszym razem. Według statystyk porażkę w tym zakresie odnosi ponad 60% kursantów. Nie wszyscy wiedzą, jakie prawa im przysługują. Ponieważ zdający mogą mieć zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu praktycznego na kat. B, zgodnie z przepisami polskiego prawa zostaje rejestrowany. Czy każdy może obejrzeć nagranie z egzaminu na prawo jazdy? Jaka jest ku temu podstawa prawna i kto może ubiegać się o odtworzenie filmu? Szczegóły prezentujemy poniżej.

 

Spis treści:

 

Nagranie z egzaminu na prawo jazdy podstawa prawna

Każdy egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B jest rejestrowany. Wynika to z art. 54 ustawy z dnia 5 Stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151). O zarejestrowanych nagraniach z egzaminów praktycznych mówi również §7 rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2016 poz. 232).

Zgodnie z przepisami polskiego prawa nagranie z egzaminu na prawo jazdy jest obowiązkowe. Kamera zostaje zamontowana wewnątrz pojazdu, a rejestrowany musi być obraz przez przednią szybę. Nagranie rejestruje również dźwięk wewnątrz samochodu.

Jeśli nagranie z egzaminu na prawo jazdy jest nieczytelne albo z powodu problemów technicznych zostało przerwane bądź niezarejestrowane w ogóle , może się zdarzyć, że egzamin będzie musiał
zostać powtórzony. W takim przypadku koszty jego przeprowadzenia pokrywa ośrodek egzaminacyjny.

To ważne!

Zdający na prawo jazdy powinien też wiedzieć, że udostępnienie nagrania z egzaminu na prawo jazdy jest możliwe maksymalnie w ciągu 21 dni od odbycia egzaminu – tyle czasu przechowywane jest video.

 

Kto może ubiegać się o udostępnienie nagrania z egzaminu na prawo jazdy?

Chociaż każdy egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B zostaje zarejestrowany, to nie zawsze osoby zdające mają dostęp do takiego nagrania. Udostępnienie nagrania z egzaminu na prawo jazdy to innymi słowy: jego obejrzenia. W żadnym wypadku nagranie z egzaminu nie zostanie przekazane osobie, która zdawała egzamin.

Osoby, które ukończyły egzamin z wynikiem pozytywnym albo wynikiem negatywnym, ale nie mają zastrzeżeń w zakresie przeprowadzanego egzaminu czy podjętej przez egzaminatora decyzji, nie zobaczą zarejestrowanego nagrania.

Dodatkowymi osobami, które mają prawo zobaczyć nagranie z egzaminu na prawo jazdy, są:

  • dyrektor placówki WORD lub osoba przez niego upoważniona,
  • egzaminator nadzorujący pracę innych egzaminatorów,
  • osoba egzaminowana, jeśli złoży skargę,
  • osoba kontrolująca WORD w imieniu Marszałka Województwa.

 

Kiedy można ubiegać się o nagranie z egzaminu na prawo jazdy?

Egzaminator musi być fachowcem, a decyzja o wyniku egzaminu praktycznego na prawo jazdy ma być rzetelna i bezstronna. Egzaminator musi brać pod uwagę jedynie faktyczne umiejętności techniczne oraz wiedzę osoby egzaminowanej. Jeśli egzaminator wykaże brak profesjonalizmu, a ten zostanie mu udowodniony, grożą mu konsekwencje służbowe. Właśnie między innymi po to obowiązkowe jest nagranie z egzaminu na prawo jazdy, by nie dopuszczać do sytuacji nieobiektywnych. W niektórych przypadkach film stanowi dowód i staje się czynnikiem ochronnym dla osoby egzaminowanej.

 

Po co każdy egzamin na prawo jazdy jest nagrywany?

Co istotne, rejestr każdego praktycznego egzaminu na prawo jazdy kategorii B jest obowiązkowy i nie wynika to tylko z konieczności zabezpieczenia interesów osób egzaminowanych. Każdy WORD, czyli Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, podlega okresowym kontrolom Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z tymi kontrolami analizowane są między innymi wybrane nagrania z egzaminów, a jeśli inspektor Urzędu Marszałkowskiego dopatrzy się nieprawidłowości, może wszcząć postępowanie wyjaśniające.

To nie wszystko, ponieważ kontrole przeprowadzanych egzaminów realizowane są każdego dnia w strukturach wewnętrznych WORD. Udostępnienie nagrania z egzaminu na prawo jazdy odbywa się wtedy losowo, a kontroli dokonuje egzaminator nadzorujący.

Powrót