Czy mogę jeździć samochodem po zdanym egzaminie?

Pojazdem mechanicznym po polskich drogach można poruszać się tylko wtedy, gdy kierowca posiada ku temu niezbędne uprawnienia. Prowadzenie auta bez właściwego przygotowania technicznego i zdania egzaminów z wynikiem pozytywnym, wiąże się z nałożeniem surowych kar. Wiele osób zadaje jednak pytanie, czy mogę jeździć samochodem po zdanym egzaminie, jeśli nie został wydany jeszcze dokument potwierdzający posiadanie koniecznych uprawnień? Przepisy polskiego prawa rozpatrują te kwestie jednoznacznie.

 

Spis treści:

 

Jazda bez prawa jazdy po zdanym egzaminie a brak uprawień do kierowania pojazdem mechanicznym

Jeśli kierujący samochodem nie posiada prawa jazdy w ogóle, grozi mu za to 500 złotych mandatu, a w skrajnych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności. Jak traktowana jest jednak jazda po zdaniu egzaminu bez prawa jazdy? Przecież teoretycznie kierujący zdobył już uprawienia, nie otrzymał jedynie dokumentu, który to potwierdza.

Przepisy polskiego prawa jednoznacznie wskazują, że jazda bez prawa jazdy po zdanym egzaminie jest wciąż niedopuszczalna. W razie kontroli drogowej, na osobę kierującą nakładany zostaje mandat w wysokości 500 złotych, kierowca może też trafić do aresztu. Policja zawsze sprawdza kierującego autem w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Jeśli nie ma go w systemie, oznacza to, że nie zdobył jeszcze uprawnień do poruszania się po polskich drogach, nawet jeśli zdał egzamin na prawo jazdy z wynikiem pozytywnym.

Pamiętaj!

Jazda przed odebraniem prawa jazdy może wiązać się ze znacznie gorszymi konsekwencjami finansowymi, aniżeli nałożona kara w wysokości 500 złotych. Jeśli auto nie może zostać zaparkowane w dozwolonym miejscu, zostaje odholowane na policyjny parking, a za tego rodzaju „operację” koszty ponosi także kierowca.

Jazda po zdanym egzaminie, ale jeszcze przed odebraniem stosownych dokumentów jest ryzykowna i zupełnie nieopłacalna. Należy mieć na uwadze, że wydatki finansowe z tego tytułu, nie są jedynymi kosztami, jakie poniesie kierujący bez uprawnień.

 

Jazda przed odebraniem prawa jazdy a sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Policja, która dokonuje kontroli, a po weryfikacji kierującego dowiodła, że ten nie figuruje jeszcze w bazie CEPiK, a więc nie ma obowiązkowych uprawnień, może skierować specjalny wniosek do sądu. Zgodnie z nim sąd może nałożyć na kierowcę sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W takiej sytuacji zdanie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego nie będzie miało żadnego znaczenia, a trud i stres pójdą na marne. Zanim więc przyjdzie Ci do głowy jazda po zdanym egzaminie, ale jeszcze przed odbiorem dokumentów, przemyśl, czy podejmowane ryzyko jest opłacalne. Jazda bez prawa jazdy po zdanym egzaminie jest zabroniona, a taki czyn może skutecznie odsunąć możliwość podróżowania na długi czas.

 

Jazda bez prawa jazdy po zdanym egzaminie a następstwa usterki auta czy kolizji drogowej

Jeśli pytasz, czy mogę jeździć samochodem po zdanym egzaminie, zastanów się, jak w razie kontroli drogowej udowodnisz zdanie egzaminów na prawo jazdy? To właśnie wydanie prawa jazdy jest świadectwem zdobytych przez Ciebie uprawnień. Musisz wiedzieć, że negatywne konsekwencje takiego zachowania wynikać będą nie tylko z działania Policji czy sądu. Jazda po zdaniu egzaminu bez prawa jazdy nie jest też właściwa, jeśli uwzględnimy ewentualną usterkę samochodu, która powstała w trakcie prowadzenia pojazdu bez uprawnień bądź co gorsza, skutki kolizji drogowej albo wypadku.

To ważne!

Jakie stanowisko w tej sytuacji zajmuje ubezpieczyciel? Niestety, ale nie wypłaci odszkodowania, nawet jeśli samochód posiada takowe nie tylko w wersji obowiązkowej, czyli OC, ale również tej dodatkowej, jaką jest AC. Ewentualne koszty naprawy samochodu poniesie wtedy kierujący z „własnej kieszeni”.

 

Czy można jeździć po zdanym egzaminie – licz na łut szczęścia

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, by jazda bez prawa jazdy po zdanym egzaminie nie wiązała się z mandatem czy sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Do takich dochodzi, kiedy został już wyznaczony termin odbioru dokumentów uprawniających do kierowania autem, ale kierowca nie odebrał prawa jazdy. Wtedy jego dane figurują już w bazie CEPiK, więc Policja, które zweryfikuje prowadzącego auto, zdobędzie informacje o posiadanych przez niego uprawieniach. Jazda po zdaniu egzaminu bez prawa jazdy jest wtedy możliwa bez negatywnych konsekwencji, natomiast dopóki kierowca fizycznie nie odbierze prawa jazdy, nigdy nie ma pewności, że już posiada niezbędne uprawnienia.

 

Kiedy prawo jazdy jest w systemie?

Zgodnie z prawem, samochód można prowadzić dopiero wtedy, gdy dane osoby, która zdała egzamin, znajdują się w bazie CEPiK. Kiedy prawo jazdy jest w systemie? Dane kierowcy zostają tam wprowadzone w momencie wydania dokumentu uprawniającego do kierowania danego pojazdu mechanicznego. Z reguły trwa to 9 dni roboczych od momentu zdania egzaminu praktycznego z wynikiem pozytywnym. Zwróćmy jednak uwagę na trwającą pandemię koronawirusa, przez którą czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy może się wydłużyć.

 

Czy mogę jeździć samochodem po zdanym egzaminie powtórnym?

Zdarza się, że kierowcy, który posiada już uprawnienia do prowadzenia pojazdu mechanicznego, te są odbierane w wyniku jazdy po alkoholu czy stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym. Aby móc znowu podróżować autem, muszą oni ponownie zdać z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin na prawo jazdy. Wiele z tych osób zastanawia się, czy można jeździć po zdanym egzaminie, bo przecież figurowali już w systemie CEPiK. Również w tym przypadku odpowiedź brzmi NIE. W bazie odnotowana została informacja o cofniętych uprawnieniach, a te zostaną wznowione po zdanym egzaminie i pozytywnej decyzji urzędu wydającego prawo jazdy. Następuje tu więc prawie taka sama sytuacja jak w przypadku osób, które o uprawnienia na prawo jazdy ubiegały się po raz . W większości przypadków nie muszą one powtórnie przechodzić całego kursu na prawo jazdy.

Sprawdź jazdy doszkalające kat.B w IntroHL!

 

Jak odebrać prawo jazdy?

Osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały zarówno egzamin teoretyczny, jak i praktyczny, już niedługo będą mogły poruszać się po polskich drogach pojazdem mechanicznym. Należy uzbroić się jednak w cierpliwość, bo na wydanie dokumentu prawa jazdy trzeba trochę poczekać. Jak już wspominaliśmy, średni czas oczekiwania wynosi 9 dni roboczych, natomiast nie jest to „sztywny” termin.

W Wydziale Komunikacji należy uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy w wysokości 100 złotych oraz 0,50 złotych za koszty ewidencyjne. Kiedy zostanie wyznaczony termin odbioru dokumentów, z dowodem zapłaty należy udać się do Wydziału Komunikacji.

Powrót