zespół i partnerzy

Mariusz Sztal – Partner 

Trener i wykładowca defensywnej i ekonomicznej jazdy samochodem, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej, instruktor nauki jazdy, egzaminator państwowy I stopnia. Do niedawna Kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.

Posiadacz transportowego certyfikatu kompetencji zawodowych. Członek komisji problemowych Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pasjonat zagadnień związanych z poprawą BRD.

Krzysztof Wójcik – Partner 

Egzaminator i instruktor nauki jazdy; b. egzaminator nadzorujący, kierownik wydziału szkoleń oraz koordynator BRD w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie; trener i wykładowca kursów dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.

Organizator warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów
i egzaminatorów.

Autor artykułów i publikacji z zakresu przepisów ruchu drogowego, BRD oraz techniki kierowania pojazdem, absolwent podyplomowych studiów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, współtwórca projektów nowoczesnego podejścia do nauczania kandydatów na kierowców oraz polityki jakości w zarządzaniu ośrodkiem szkolenia.